آلبوم عکس ها

میپرسی :”چرا اینقدر این آلبومهای عکس را زیر و رو میکنی؟! آخر در این عکس های کهنه دنبال چه میگردی؟ چند بار  باید یک عکس را دید تا ازش خسته شد؟” من لبخند میزنم و فقط میگویم دلم را خوش میکنند… آلبوم را میبندم و سراغ کارهای  همیشگی میروم. شستن ظرف ها یا…

باغچه آرزو ها

همینجا مینشینم، لبه همان باغچه ای که از کنارش گذر کردیم دست در دست و تو مرا میخنداندی و تمام شهر به ما خیره شده بودند.  من همینجا مینشینم و خودمان را نگاه میکنم که راه میرویم و از زندگی هایمان میگوییم و از نقشه های یواشکی از شیطنت های دونفری که هیچ کس از…

کافه گالری ـ داستان هفتم

ساعت دو ظهر است و هنوز نزدیک پنج ساعت وقت دارم اما اضطراب و نگرانی نمیگذارد درست بیاندیشم. یک هفته تمام فکرم این بود که برای امشب چه بپوشم و هنوز هم تصمیم نگرفته ام. اگر هوا سرد نبود، راحت تر تصمیم میگرفتم. اما حیف که نمیشود ۲۵ بهمن را…

دنیای جدید

بیا دنیای جدیدی بسازیم، دیوارهایش را سفید خواهیم کرد و از خورشیدش یک تاب بلند آویزان میکنیم. ماه را تا غروب بیدار نگه میداریم و ماهی را به آغوشش میاندازیم. با آواز گرگ ها رقص شبانه میکنیم و موج ها به تن ، نور ستارگان زیر قدم ها، والتز بی…

نامه هایی از بوسه

هر روز به بهانه ای،  تمام من ،نامه ای میشود برای تو. کلمات شاعرانه ای که یک سلام سرسریت یا پلیور خاکستری ات به سرم می اندازد، جملات تنهایی که نگاه نازکت یا لبخندهای پلاستیکیت به دفترچه قهوه ای و صفحه های سفید روانه میکند و به جوهر سیاه روان…

تکرار تو

دلم میخواهد از تو بنویسم،نامت را در دفترم تکرار کنم، تو را به لقب های تازه بخوانم ،برایت کلمات جدید خلق کنم، تو را در نامه های پانصد صفحه ای بنشانم، در کتاب های پانزده جلدی بگنجانم، از اولین روز و اولین لحظه با اولین کلمات بر صفحه غارها تصویرت کنم و…

یکی از همین روزها

یکی از همین روزهای پاییزی که برای بودنت صبر کردم، همین روز ها که عاشق نبودم و خواستی در من رخنه کنی، روزهایی که نگاه تو آرام بر چهره ی سردم میلرزید، همین روز ها زنی در من مرد. زنی که عاشقانه سفر با تو را تا انتهایی ترین کوچه…

گالری برای من

نبش خیابان آشنایمان قرار گذاشتیم که بعد از مدت ها دوباره کلماتمان را در فضا رها کنیم از روزهایمان بگوییم، از داستان هایم و از مرد رویاهایم که شاید یکی از این روز ها به زندگیم پا بگذارد.  تو از خنده های نخودیت بگویی و نگاه های زیر چشمیت. از غم هایت بگویی و…

زمستان زیبا

همه عاشق این اند که راجع به پاییز حرف بزنند. راجع به رنگ های گرم و هوای سردش. از عاشقی زیر ابرهای تاریکش بگویند و در زیبایی وصف نشدنیش داستان سازی و خیال پردازی کنند. اما پاییز هیچوقت فصل مورد علاقه من نبوده است. نه برگ های سوخته را دوست…

در کافه پاریس

لای کتاب را باز میکنم. چقدر کهنه شده، برگهایش رنگ پیری گرفته و شیرازه اش از هم گشیخته شده است. لای کتاب را باز میکنم، کلمات را مرور میکنم! امروز دوباره به راه افتادم. به سمت کافه همیشگی ! همان راه همیشگی! اما میدانی مردم دیگر همان همیشگی نیستند! پیرمرد…